Párkapcsolat horoszkóp két egymáshoz tartozó, vagy még csak egymás felé tartó egyén együttes vizsgálatát jelenti. Két olyan ábráról van szó, melyeknél a kapcsolódási lehetőségeket keresi meg az asztrológus. Ha mind két fél jelen van, akkor talán könnyebb elfogadniuk a világ örök mozgásának tényét, ami azt jelenti, hogy a most látható képlet, illetve állapot meg-megújuló változásnak kitett. Jól körülhatárolhatók a párkapcsolat horoszkóp elemeinek hatásai, tehát meghatározhatók azon hajlandóságok, célzatos irányultságok, amikből az együttlét fenntartható, netán előforduló nehézségei áthidalhatók, vagy még leendő párkapcsolat megvalósítható. Mindig azt kell számításba venni, hogy az összetartó erők mennyivel haladják meg a széthúzó hatásokat.